ผู้บริหาร

นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/11/2011
ปรับปรุง 25/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 197739
Page Views 220876
ลิงค์ที่น่าสนใจ


คณะผู้บริหาร
ชื่ออาจารย์ : นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0898341124
Email :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
มี.ค. 2521 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว
มี.ค 2523 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนตราษตระการคุณ
มี.ค.2526 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ไฟฟ้า) วิทยาลัยเทคนิคตราด
มี.ค 2532 ครุศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์) วิทยาลัยครูรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
ก.ย. 2542 ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2542 สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ค. 2547 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
3 ส.ค. 33 ร.ร.บ้านคลองมะขาม สปอ.คลองใหญ่ สปจ.ตราด อาจารย์ 1
1 ต.ค39 ร.ร.บ้านคลองมะขาม สปอ.คลองใหญ่ สปจ.ตราด อาจารย์ 2
12 ก.ค.42 ร.ร.บ้านปะอา สปอ.บ่อไร่ สปจ.ตราด ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
1 พ.ค. 43 ร.ร.บ้านมณฑล สปอ.เขาสมิง สปจ.ตราด ครูใหญ่
1 ต.ค.45 ร.ร.บ้านมณฑล สปอ.เขาสมิง สปจ.ตราด อาจารย์ใหญ่
4 พ.ค.47 ร.ร.บ้านดอนสูง อ.เขาสมิง สพท.ตราด อาจารย์ใหญ่
24 ธค.47 ร.ร.บ้านดอนสูง สพท.ตราด ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 เม.ย.49 ร.ร.บ้านดอนสูง อ.เขาสมิง สพท.ตราด ผู้อำนวยการชำนาญการ
1 เม.ย.51 ร.ร. บ้านดอนสูง อ.เขาสมิง สพท.ตราด ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
1 ต.ค. 2553 ร.ร.บ้านดอนสูง อ.เขาสมิง สพป.ตราด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสูง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
โรงเรียนบ้านดอนสูง
155 หมู่ 5 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด